گاهگاهي دل من ميگيرد،

بيشتر وقت غروب،

آن زماني كه اذان در پيش است،

من وضو خواهم ساخت،

از خدا خواهم خواست،

كه تو تنها نشوي

و دلت پر زخوشي هاي مداوم باشد.دسته ها : دل نوشته
يکشنبه یازدهم 1 1392

"خوبي"

گاهي با تمام تكراري بودنش غوغا ميكند!!!

و در جوابش ميتوان بزرگترين دروغها را گفت...

" خوبم"...دسته ها : دل نوشته
شنبه نوزدهم 12 1391

آدميزاد هرگز نمي فهمد

كه تا چه اندازه عاشق است

مگر زماني كه بكوشد

ديگر عاشق نباشد...


عكس

دسته ها : دل نوشته
سه شنبه هشتم 12 1391

من تمام هستي ام را در نبرد با سرنوشت

در تهاجم با زمان آتش زدم، كشتم

من بهار عشق را ديدم

ولي باور نكردم

يك كلام در جزوه هايم هيچ ننوشتم

من ز مقصدها، پي مقصودهاي پوچ افتادم

تا تمام خوبها رفتند و خوبي ماند در يادم

من به عشق منتظر بودن

همه صبر و قرارم رفت

بهارم رفت

عشقم مرد

يارم رفت...


عكس

دسته ها : دل نوشته
يکشنبه ششم 12 1391

برايش

سنگ تمام گذاشتم... نميدانستم

روزي با همان

سنگها سنگسارم ميكند!!دسته ها : دل نوشته
دوشنبه بیست و سوم 11 1391

نميدانم كجايي؟

ولي جاي خوبي از اين قصه ايستاده اي...!

كه هيچگاه از حواس لحظه هايم پرت نميشوي!


عكس

دسته ها : دل نوشته
دوشنبه بیست و سوم 11 1391

حالم خوب است...

نه اشكي... نه آهي...

ميخندم...

اما خنده هايم درد ميكند.


عكس

دسته ها : دل نوشته
يکشنبه بیست و دوم 11 1391

روزايي كه "تو" توشون نيستي،

حيفم مياد زندگيشون كنم...


عكس

دسته ها : دل نوشته
شنبه بیست و یکم 11 1391

چه آزمون دشواريست!

قلبت را سمت چپ ميگذارند و ميگويند...

به راه راست برو...!!!


عكس

دسته ها : دل نوشته
شنبه بیست و یکم 11 1391

از من جدا شد و گفت كار خداست!

مانده ام مگر خداي او خداي من نبود...؟!

                               عكس

دسته ها : دل نوشته
پنج شنبه نوزدهم 11 1391
X